Manicure

Zoals bekend vertellen de handen veel over de individuele persoonlijkheid.
Zij kunnen bewijzen dat men van nauwgezette verzorging houdt en dat men prijs stelt op rein- en schoonheid.
Men zegt zelfs dat de nagels kunnen duiden op een vriendelijk karakter of een artistieke aanleg.
Het staat vast dat goed verzorgde handen opgemerkt en bewonderd worden, ook al hebben zij niet (in de klassieke zin) de perfecte vorm.
Voor veel mensen is een voortdurende handverzorging noodzakelijk, omdat zij continu handwerk verrichten.
Hoewel de huid op de handen sterk is, heeft deze uiteindelijk toch te lijden onder dagelijks contact met bijvoorbeeld dat sterke chemicaliën bevat, met ruwe voorwerpen of met vuil. Kapsters, huisvrouwen, maar ook metselaars en stratenmakers stellen hun handen bloot aan schadelijke invloeden en moeten derhalve maatregelen treffen om de handen te beschermen.

 

 

 

 Eventueel kunt u nog te afsluiting kiezen voor een paraffine pakking